CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Shop Nhật Chaly cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

1. Mục đích và phạm vi thu thập

– Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang Shop Nhật Chaly bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Khách hàng. Đây là các thông tin mà Shop Nhật Chaly cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và Shop Nhật Chaly sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Shop Nhật Chaly, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

– Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Shop Nhật Chaly về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Shop Nhật Chaly sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Shop Nhật Chaly.

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Shop Nhật Chaly.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

– Shop Nhật Chaly

– Địa chỉ: 220G.H Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1, HCM, Việt Nam

– Hotline: 0985755950

– Email: contactus@shopnhatchaly.com

5. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

– Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Shop Nhật Chaly thực hiện việc này.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

– Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Shop Nhật Chaly được Shop Nhật Chaly cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Shop Nhật Chaly. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Updating…
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.